Виртуална реалност за наративна терапия

Съвременните предизвикателства към психичното здраве могат да бъдат преодоляни чрез технологични решения. Терапевтичните методи за лечение на психологическа травма могат да използват разказвателна технологична среда, като виртуалната реалност, за да се преразкажат личните истории по полезен начин. Допълването на съществуващите терапевтични възможности с разказвателна виртуална реалност, базирано на философски теории за повествователната природа на човешкия ум, би могло да преодолее травмата и да развие личното аз, докато се визуализира собствената линия на живота.

В новата си статия, публикувана в Behavioral Sciences, д-р Ива Георгиева представя рамка за разказвателна виртуална реалност (VR), в която предишните житейски преживявания се реконструират във виртуална реалност, така че на човек се предоставя възможността да изживее неблагоприятни житейски събития по нови начини. В нормалното ежедневие саморазказът на човек се изгражда от минали житейски преживявания в "линия на живота", която позволява на човека да поддържа чувство за собствена идентичност и представлява визия за себе си в бъдещето. Въпреки това, нараняващи събития като травма могат да доведат до "разчупване" в тази линия, което може да навреди на способността на човека да има здравословно чувство за личното аз и визия за бъдещето. В такива травматични случаи, предлаганото VR приложение дава възможност на човек да поеме контрола върху разказа от предишния житейски опит и да разработи по-здравословни средства за интегриране на тези преживявания. Чрез това човекът би могъл да конструира нови самонаративи, които възстановяват здравата визия за личното аз и за бъдещето. Въз основа на горепосочената теоретична рамка е определен и набор от дизайнерски изисквания за разработването на предложената VR система. Нейната цялостна теоретична конструкция се крие във философската концепция за наративната самоидентичност, нейното изменение във виртуалните пространства и начините за справяне с травмата чрез разказване на истории и когнитивно преструктуриране, които се реализират във визуално богатата среда на виртуалната реалност.