Дейности

Институтът за Авангардни Изследвания провежда теоретични и приложни интердисциплинарни научни изследвания в редица дисциплини, включително квантова физика, химия, когнитивна невронаука, информатика и математика.

Текущите изследователски проекти включват:

  • Квантови истории, слаби измервания и слаби стойности
  • Квантова химия на биомолекулите и техните свойства
  • Квантова физика на невронната синаптична комуникация
  • Квантова информация и физичен произход на съзнанието
  • Семантични мрежи за повишаване на човешката креативност

Институтът за Авангардни Изследвания подпомага публикуването на Quanta, академично списание с отворен достъп за оригинални изследвания и ревюта по основи на квантовата механика, математическата физика и философията на науката.