Каузална мощ на съзнанието

Еволюцията на човешкото съзнание чрез естествен подбор налага нашите съзнателни преживявания да притежават каузална мощ, за да оказват въздействие върху физическия свят. Всеки опит да се изгради функционална теория на съзнанието в рамките на класическата физика обаче неизбежно води до каузално немощни съзнателни преживявания в пряко противоречие с еволюционната теория. Произходът на тази безизходица се крие в математическите свойства на обикновените диференциални уравнения, използвани в комбинация с предполагаемото функционално генериране на съзнанието от мозъка. За щастие, квантовите стохастични диференциални уравнения позволяват изграждането на теория за връзката съзнание-мозък, която подкрепя каузално мощни съзнателни преживявания.

В новата ни статия публикувана в International Journal of Modern Physics B, ние доказваме няколко строги теореми според които теория за връзката съзнание-мозък, съвместима с каузално мощни съзнателни преживявания, е предоставена от съвременната квантова физика, в която ненаблюдаемото съзнание се идентифицира редуктивно с ненаблюдаемото квантовото състояние на мозъка, а наблюдаемият мозък е конструиран от физическото измерване на квантови мозъчни наблюдаеми величини. Получената квантова стохастична динамика, в резултат от последователни квантови измервания на мозъка, се управлява от стохастични диференциални уравнения, които позволяват истинска свободна воля, упражнявана чрез последователни съзнателни избори на бъдещи курсове на действие. По този начин квантовият редукционизъм осигурява солидна теоретична основа за каузалната мощ на съзнанието, както и за наличието на свободна воля и предаването на култура в животинския свят.

Каузална мощ на съзнанието