Преразказване на травматични истории във виртуална реалност

Виртуалната реалност (VR) навлиза дълбоко в модерния живот. В медицината, VR се използва за преподаване на умения, облекчаване на тревожни психологически състояния и постигане на релаксация. VR също е често средство за лечение на психологическа травма със способността си да потапя пациента в сценарии на експозиция, тъй като пресъздава жизнени събития по реалистичен начин. Разказвателната функция, съчетана със силното чувство за присъствие предизвикано у хората преживяващи VR, е обещаваща за лечението на посттравматично стресово разстройство.

В новата си статия, публикувана в International Journal of Environmental Research and Public Health, д-р Ива Георгиева предлага нови дизайни, които използват опит във виртуална реалност, за да се постигнат резултати от лечението при състояния, свързани с психологическа травма. Тя взаимства разказвателния подход от философията и наративната психология, за да подкрепи твърдението, че има много нива на преразказване на една история, които водят до катарзисни резултати и изграждат психическа устойчивост. Тя предполага, че реконструирането на травматично събитие чрез няколко слоя, които включват постепенно развито обяснение на травматичните събития, заедно с интернализиране на смисъла или на различното зарядно съдържание, може да подобри терапевтичните ефекти. Д-р Георгиева изследва различни сценарии на терапията на посттравматично стресово разстройство, като се основава на традиционния подход за лечение на експозиционната терапия с разказване на опит, насочен към помиряване, търсене на смисъл сред неприятностите и личностно израстване. Това поставя основата за по-нататъшни клинични изследвания на терапевтичната стойност на реконструирането на травматични житейски събития чрез сложно повествователно преживяване във виртуална реалност.