Публикации

Статии

 1. Georgiev D, Cohen E. Entanglement measures for two-particle quantum histories. Physical Review A 2022; 106 (6): 062437. DOI: 10.1103/PhysRevA.106.062437 arXiv: 2212.07502 MR: 4531421
 2. Georgieva I, Georgiev GV. Narrative self-recreation in virtual reality. Frontiers in Virtual Reality 2022; 3: 854333. DOI: 10.3389/frvir.2022.854333
 3. Georgiev DD, Glazebrook JF. Quantum tunneling of three-spine solitons through excentric barriers. Physics Letters A 2022; 448: 128319. DOI: 10.1016/j.physleta.2022.128319 arXiv: 2207.12972 MR: 4455414 Zbl: 07585278
 4. Georgiev DD, Gudder SP. Sensitivity of entanglement measures in bipartite pure quantum states. Modern Physics Letters B 2022; 36 (22): 2250101. DOI: 10.1142/S0217984922501019 arXiv: 2206.13180 MR: 4474110
 5. Georgiev DD, Glazebrook JF. Thermal stability of solitons in protein α-helices. Chaos, Solitons and Fractals 2022; 155: 111644. DOI: 10.1016/j.chaos.2021.111644 arXiv: 2202.00525 MR: 4372713 Zbl: 07592022
 6. Georgiev DD. Quantum propensities in the brain cortex and free will. Biosystems 2021; 208: 104474. DOI: 10.1016/j.biosystems.2021.104474 PMID: 34242745 arXiv: 2107.06572
 7. Georgiev D, Bello L, Carmi A, Cohen E. One-particle and two-particle visibilities in bipartite entangled Gaussian states. Physical Review A 2021; 103 (6): 062211. DOI: 10.1103/PhysRevA.103.062211 arXiv: 2012.12338 MR: 4283714
 8. Georgiev DD. Quantum information in neural systems. Symmetry 2021; 13 (5): 773. DOI: 10.3390/sym13050773 arXiv: 2105.01410
 9. Georgiev DD, Georgieva I, Gong Z, Nanjappan V, Georgiev GV. Virtual reality for neurorehabilitation and cognitive enhancement. Brain Sciences 2021; 11 (2): 221. DOI: 10.3390/brainsci11020221 PMID: 33670277
 10. Georgieva I, Beaunoyer E, Guitton MJ. Ensuring social acceptability of technological tracking in the COVID-19 context. Computers in Human Behavior 2021; 116: 106639. DOI: 10.1016/j.chb.2020.106639
 11. Georgiev DD. Quantum information theoretic approach to the mind–brain problem. Progress in Biophysics and Molecular Biology 2020; 158: 16-32. DOI: 10.1016/j.pbiomolbio.2020.08.002 PMID: 32822698 arXiv: 2012.07836
 12. Georgiev DD, Glazebrook JF. Quantum transport and utilization of free energy in protein α-helices. Advances in Quantum Chemistry 2020; 82: 253-300. DOI: 10.1016/bs.aiq.2020.02.001 arXiv: 2003.13814
 13. Georgiev DD, Kolev SK, Cohen E, Glazebrook JF. Computational capacity of pyramidal neurons in the cerebral cortex. Brain Research 2020; 1748: 147069. DOI: 10.1016/j.brainres.2020.147069 PMID: 32858030 arXiv: 2009.10615
 14. Georgiev DD, Glazebrook JF. Launching of Davydov solitons in protein α-helix spines. Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures 2020; 124: 114332. DOI: 10.1016/j.physe.2020.114332 arXiv: 2006.16798
 15. Georgiev D, Cohen E. Analysis of single-particle nonlocality through the prism of weak measurements. International Journal of Quantum Information 2020; 18 (1): 1941024. DOI: 10.1142/s0219749919410247 arXiv: 1810.05039 MR: 4083933 Zbl: 1441.81023
 16. Georgiev DD. Inner privacy of conscious experiences and quantum information. Biosystems 2020; 187: 104051. DOI: 10.1016/j.biosystems.2019.104051 PMID: 31629783 arXiv: 2001.00909
 17. Peled BY, Te'eni A, Georgiev D, Cohen E, Carmi A. Double slit with an Einstein–Podolsky–Rosen pair. Applied Sciences 2020; 10 (3): 792. DOI: 10.3390/app10030792 arXiv: 2001.07168
 18. Georgieva I, Georgiev GV. Reconstructing personal stories in virtual reality as a mechanism to recover the self. International Journal of Environmental Research and Public Health 2020; 17 (1): 26. DOI: 10.3390/ijerph17010026 PMID: 31861440
 19. Georgiev DD, Glazebrook JF. Quantum tunneling of Davydov solitons through massive barriers. Chaos, Solitons and Fractals 2019; 123: 275-293. DOI: 10.1016/j.chaos.2019.04.013 arXiv: 1904.09822 MR: 3941070
 20. Georgiev DD, Glazebrook JF. On the quantum dynamics of Davydov solitons in protein α-helices. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 2019; 517: 257-269. DOI: 10.1016/j.physa.2018.11.026 arXiv: 1811.05886 MR: 3880179 Zbl: 07558234
 21. Georgiev DD. Chalmers' principle of organizational invariance makes consciousness fundamental but meaningless spectator of its own drama. Activitas Nervosa Superior 2019; 61 (4): 159-164. DOI: 10.1007/s41470-019-00062-z SharedIt: read-only version
 22. Georgieva I, Georgiev GV. Redesign me: virtual reality experience of the line of life and its connection to a healthier self. Behavioral Sciences 2019; 9 (11): 111. DOI: 10.3390/bs9110111 PMID: 31694177
 23. Georgiev DD, Cohen E. Probing finite coarse-grained virtual Feynman histories with sequential weak values. Physical Review A 2018; 97 (5): 052102. DOI: 10.1103/PhysRevA.97.052102 arXiv: 1709.08479
 24. Georgiev DD, Glazebrook JF. The quantum physics of synaptic communication via the SNARE protein complex. Progress in Biophysics and Molecular Biology 2018; 135: 16-29. DOI: 10.1016/j.pbiomolbio.2018.01.006 PMID: 29371042
 25. Georgiev GV, Georgiev DD. Enhancing user creativity: semantic measures for idea generation. Knowledge-Based Systems 2018; 151: 1-15. DOI: 10.1016/j.knosys.2018.03.016

Учебник

Georgiev DD. Quantum Information and Consciousness: A Gentle Introduction. Boca Raton: CRC Press, 2017. ISBN: 9780367405335 DOI: 10.1201/9780203732519 Zbl: 1390.81001 Amazon: B077YQCZ7N OCLC: 1003273264 Google Books: преглед

Глави на Книги

 1. Georgiev DD. Electric and magnetic fields inside neurons and their impact upon the cytoskeletal microtubules. In: Rhythmic Oscillations in Proteins to Human Cognition. Bandyopadhyay A, Ray K (editors), Studies in Rhythm Engineering, Singapore: Springer, 2020, pp. 51-102. DOI: 10.1007/978-981-15-7253-1_3
 2. Georgiev DD, Glazebrook JF. Neurotransmitter release and conformational changes within the SNARE protein complex. In: Nanoengineering, Quantum Science, and, Nanotechnology Handbook. Lyshevski SE (editor), Boca Raton: CRC Press, 2019, pp. 375-404. ISBN: 9780367197513

Конференции

 1. Georgiev GV, Georgiev DD. Semantic analysis of engineering design conversations. Proceedings of the Design Society: DESIGN Conference 2020; 1: 1265-1274. DOI: 10.1017/dsd.2020.294
 2. Georgiev GV, Georgiev DD. Semantic analysis approach to studying design problem solving. Proceedings of the Design Society: International Conference on Engineering Design 2019; 1: 1823-1832. DOI: 10.1017/dsi.2019.188

Преводи

 1. Днепров А. Игра. Знание—Сила 1961; №5: 39-41. PDF

Изчислителен капацитет на пирамидни неврони

Електрическите дейности на пирамидните неврони в мозъчната кора се поддържат от структурно стабилни, морфологично комплексни аксонално-дендритни дървета. Анатомичните разлики между аксоните и дендритите по отношение на тяхната дължина или калибър отразяват съответните функционални специализации, съответно за приемане или предаване на неврална информация. За оценка на изчислителната способност на пирамидните неврони в мозъчната кора, различните морфометрични мерки на техните аксони и дендрити трябва да бъдат точно определени количествено чрез дигитални реконструкции.

Прочети още: Изчислителен капацитет на пирамидни неврони

Генериране на солитони на Давидов в протеини

Биологичният порядък в протеиновите α-спирали повишава ефективността на транспорта на енергия. Самозахващането на енергийните амид I екситони чрез индуцирана фононна деформация на свързаната с водородни връзки решетка от пептидни групи генерира или статични, или движещи се вълни по модела на Давидов. Ефектът на фазово-синхронизираните гаусови импулси от амид I енергия обаче силно зависи от мястото на приложение. Подвижни солитони се стартират само когато амид I енергията е приложена в единия край на α-спиралата, докато статични солитони се произвеждат във вътрешността на α-спиралата.

Прочети още: Генериране на солитони на Давидов в протеини

Мултиквантови солитони на Давидов в протеините

Протеините поддържат живите системи в подредено състояние далеч от равновесието. За да се подхранват биопроцесите обаче, енергията в живите системи трябва да се пренася в минимални количества, тъй като по-високият интензитет е пагубен за крехките и деликатни биоструктури. Въпреки че поведението на всички молекули се описва фундаментално от квантовата механика, високоефективното използване на единични енергийни кванти от протеините предполага, че характерни квантови ефекти са абсолютно необходими за правилното описание и разбиране на живота.

Прочети още: Мултиквантови солитони на Давидов в протеините

Преразказване на травматични истории във виртуална реалност

Виртуалната реалност (VR) навлиза дълбоко в модерния живот. В медицината, VR се използва за преподаване на умения, облекчаване на тревожни психологически състояния и постигане на релаксация. VR също е често средство за лечение на психологическа травма със способността си да потапя пациента в сценарии на експозиция, тъй като пресъздава жизнени събития по реалистичен начин. Разказвателната функция, съчетана със силното чувство за присъствие предизвикано у хората преживяващи VR, е обещаваща за лечението на посттравматично стресово разстройство.

Прочети още: Преразказване на травматични истории във виртуална реалност